jueves, 3 de enero de 2019

Veredicto del IV Concurso de fotografía La Canyada "Memorial Javier Armesto"

Ya tenemos el veredicto del IV Concurso de fotografía de La Canyada (Memorial Javier Armesto). La fotos ganadoras son las siguientes:


Podéis ver el álbum con las fotografías seleccionadas para la exposición del 15-29 de marzo de 2019 (Centre social de La Canyada) en la siguiente dirección:
https://photos.app.goo.gl/7S1HyvimHGHjpAhaA

lunes, 24 de septiembre de 2018

IV CONCURS FOTOGRÀFIC “MEMORIAL JAVIER ARMESTO”

Organitzat per l’ AVV de La Canyada

TEMA GENERAL:  La Canyada i el seu entorn.
TEMA ESPECIFIC: La Nit


 
PARTICIPANTS
Poden participar totes aquelles persones físiques sense límit d’edat, sexe, ni nacionalitat.
La participació en aquest concurs significa l’acceptació d’aquestes bases.
TEMÀTICA
Tema Específic: “La Nit” (en qualsevol lloc i tipus de fotografia nocturna) i com a Tema General “La Canyada i el seu entorn”.
OBRES
Es podran presentar un màxim de 3 fotografies per tema i participant.
Les fotografies hauran de ser presentades pel mateix autor/a. Aquelles fotografies que hagen estat publicades previament en qualsevol mig o premiades amb anterioritat en altres concursos no seran admeses. Les fotos hauran de ser actuals (de l’últim any).
No s’admetran fotos de persones idenfiticables sense el seu consentiment previ i per escrit.
FORMAT
Les obres es presentaran en format JPEG d’alta qualitat. Es recomana una resolució digital mínima de 300 ppp i un tamany de (2362x1772 pix) . S’admetran fotografies tant en blanc i negre com en color i seran impreses en format A4.

IDENTIFICACIÓ I ENVIAMENT
Per concursar els participants hauran de remetre les fotografies (màxim 3 per tema) a la següent adreça de correu electrònic: avvlacanyada@gmail.com adjuntant a les imatges les dades:
  • Nom i cognoms del/de la concursant, NIF o NIE
  • Adreça de correu electrònic, Telèfon de contacte
  • Títol de la imatge //nom del fitxer JPG

En cas que el pes de la fotografia excedira el permés en el seu correu, cal posar-se en contacte per correu en la següent adreça: avvlacanyada@gmail.com, per tal de resoldre l’enviament.

DATA D’ADMISSIÓ
La data de recepció dels originals s’iniciarà el 16 de setembre i finalitzarà el 18 de novembre de 2018, ambdós inclosos.

EXPOSICIÓ DE LES IMATGES
El Jurat farà una selecció de fotografies que s’imprimiran en paper fotogràfic en tamany A4, per tal que siguen exposades al públic en la Sala d’exposicions del Centre Social de La Canyada de l’11 al 25 de gener 2019 i també en altres llocs i dates que l’organització estime convenients. Totes les fotografies seran publicades en el blog avvlacanyada.blogspot.com
L’organització podrà fer ús de les fotografies presentades com considere oportú. No obstant això, la propietat intel·lectual pertany a l’autor/a.

El JURAT
El veredicte del jurat es farà públic a partir del 2 de gener de 2019, notificant via e-mail a tots els participants la data de l’exposició així com el veredicte.
Els criteris d’avaluació del jurat seran la creatividat i la qualitat fotogràfica. La selecció dels guanyadors serà a discreció absoluta del jurat, i la fallada, definitiva i inapel·lable.


PREMIS
Es concediran 4 premis:
1r Premi Tema General …………………. 100,00 euros
1r Premi Tema Específic ………………….100,00 euros
Premi popular Tema General …………. un socarrat
Premi popular Tema Específic ……… un socarrat


El premi popular s’obtindrà de la votació del públic que visite la sala d’exposicions.
 
INTERPRETACIÓ
L’organització es reserva el dret d’interpretar aquestes bases acceptant els participants, pel sol fet de participar, aquesta interpretació.


lunes, 12 de febrero de 2018

Ya tenemos el veredicto del III Concurso de fotografía de La Canyada. La fotos ganadoras son las siguientes:
 
 
 
 


Podéis ver el álbum con las fotografías seleccionadas para la exposición del 16-23 de marzo de 2018 en la siguiente dirección:
https://photos.app.goo.gl/LcXLB2H5iFB1zmx42

domingo, 28 de enero de 2018

III Concurso de fotografía digitalEste año ha aumentado la participación en el concurso de fotografía digital. Se han presentado un total de 142 fotografías correspondiente a 32 participantes. Lo primero, agradecer por parte de la Asociación de Vecinos, la participación en el concurso de dichos vecinos y amigos de La Canyada.

Como establecían las bases del concurso, el jurado elegirá las fotografías premiadas y realizará una selección, de entre todas las enviadas por los concursantes, que serán expuestas en el Centro Social de La Canyada (la exposición tendrá lugar del 16 al 23 de marzo de 2018).

En este momento, el jurado está realizando la selección de las fotografías de la exposición, así como las fotografías premiadas. Una vez tengan el veredicto se notificará a los concursantes por correo electrónico.

Durante la exposición el público podrá elegir, por votación, aquella foto que más le guste para así poder establecer la foto ganadora del "Premio popular".


lunes, 16 de octubre de 2017

III CONCURS FOTOGRÀFIC “LLOCS SINGULARS DE LA CANYADA”

Organitzat per l’ AVV de La Canyada


PARTICIPANTS
Poden participar totes aquelles persones físiques sense límit d’edat, sexe, ni nacionalitat.
La participació en aquest concurs significa la total acceptació d’aquestes bases.
TEMÀTICA
Tema: “LLocs singulars de La Canyada”. El Parc fluvial ( l’assut, la Reial Séquia de Montcada, El Mirador de la Reina, etc.), La Lloma de Betxí, Les Trinxeres, i tots aquells llocs caràcteristics que sols existeixen a la nostra localitat, (la meua visió a través de la càmera) .
OBRES
Es podran presentar un màxim de 5 fotografies per participant.
No s’acceptaran fotografies realitzades per persones distintes a l’autor/a, ni aquelles que hagen sigut publicades previament en qualsevol mig, ni premiades amb anterioritat en altres concursos. Les fotos hauran de ser actuals (de l’any 2017)
No s’admetran fotos de persones idenfiticables sense el seu consentiment previ i per escrit
FORMAT
Les obres es presentaran en format JPEG. Es recomana una resolució digital mínima de 300 ppp i un tamany de (2362x1772 pix). S’admetran fotografíes tant en blanc i negre com en color.
IDENTIFICACIÓ I ENVIAMENT

Per concursar els participants hauran de remetre les fotografies (màxim 5) a la següent adreça de correu electrònic: avvlacanyada@gmail.com  adjuntant a les imatges les dades:
*    Nom i cognoms del/de la concursant,  NIF o NIE
*    Adreça de correu electrònic, Telèfon de contacte
*    Títol de la imatge //nom fitxer JPG
En cas que el pes de la fotografia excedira el permés en el seu correu, cal posar-se en contacte per correu en la següent adreça: avvlacanyada@gmail.com, per tal de resoldre l’enviament.
DATA D’ADMISSIÓ
La data de recepció dels originals s’iniciarà el 16 d’octubre de 2017 i finalitzarà el 17 de desembre de 2017, ambdós inclosos.
EXPOSICIÓ DE LES IMATGES
Una vegada presentades les fotografies, el jurat elegit per l’AVV de La Canyada analitzarà totes les fotografies rebudes abans d’exposar-les en la galeria de la Web:
Els participants accepten que les seues fotografies es puguen veure en:  avvlacanyada.blogspot.com

Amb la finalitat que la majoria dels veïns i veïnes puguen apreciar els treballs realitzats, el Jurat farà una selecció de fotografies que s’imprimiran en paper fotogràfic per tal que siguen exposades al públic en la Sala d’exposicions del Centre Social de La Canyada i també en altres llocs i dates que l’organització estime convenients.

El JURAT
El veredicte del jurat es farà públic a partir del 15 de gener de 2018, notificant via e-mail a tots els participants la data de l’exposició així com el veredicte.
Els criteris d’avaluació del jurat seran la creatividat i la qualitat fotogràfica. La selecció dels guanyadors serà a discreció absoluta del jurat, i la fallada, definitiva i inapel·lable.

PREMIS
Es  concediran 3 premis: 1r premi, 1 accèssit i 1 premi popular
1r Premi ………………….  100,00 euros
Accèssit ………………….  un socarrat
Premi popular ………….  un socarrat
De les tres fotografies guanyadores, l’organització es reservarà el dret de publicar-les o reproduir-les, per si mateix o per tercers, sense cap limitació de temps ni  lloc, esmentant en qualsevol cas el nom de l’autor/a. El premi popular s’obtindrà de la votació del públic que visite la sala d’exposicions.

INTERPRETACIÓ
L’organització es reserva el dret d’interpretar estes bases, acceptant els participants, pel sol fet de participar, aquesta interpretació.